abonamenty opieki prawnej dla przedsiębiorców

W trzech dopasowanych do potrzeb wariantach STANDARD, PREMIUM i PLATINIUM

Pomoc prawna obejmuje podlegające prawu polskiemu zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Świadczona jest telefonicznie, z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub w trybie wideoporady.

UWAGA! świadczenia nie podlegają limitowaniu.

Zakres usług

Prawnik 24 godziny na dobę przez cały rok

Prawnik 24 godziny na dobę przez cały rok

1. Prawo gospodarcze

1. Prawo gospodarcze

2. Prawo cywilne

2. Prawo cywilne

3. Prawo pracy

3. Prawo pracy

4. Dochodzenie roszczeń z deliktów

4. Dochodzenie roszczeń z deliktów

5. Prawo spółek handlowych

5. Prawo spółek handlowych

6. Prawo podatkowe

6. Prawo podatkowe

7. Prawo umów gospodarczych

7. Prawo umów gospodarczych

8. Prawo wykroczeń, w tym prawo wykroczeń w ruchu drogowym

8. Prawo wykroczeń, w tym prawo wykroczeń w ruchu drogowym

9. Ochrona danych osobowych

9. Ochrona danych osobowych

10. Prawo podatkowe dla Przedsiębiorcy

10. Prawo podatkowe dla Przedsiębiorcy

11. Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

11. Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

12. Prawo internetu

12. Prawo internetu

13. Wideoporady prawne

13. Wideoporady prawne

Informacje o usłudze

24h Opieka Prawna to profesjonalna pomoc w sytuacjach życiowych wymagających znajomości aktualnych przepisów prawa. Realizowana przez doświadczony zespół radców prawnych i adwokatów oraz stowarzyszone kancelarie prawne na terenie całego kraju. Każda odpowiedź na pytanie prawne, opinia prawna lub projekt pisma, podpisywany jest przez radcę prawnego lub adwokata lub doradcę podatkowego. W procedurze realizacji pojedynczej usługi dla Klienta bierze udział zawsze kilku profesjonalnych prawników, by dzięki pracy zespołowej ostateczna odpowiedź lub dokument przesłany do Klienta, był najwyższej, profesjonalnej jakości. Usługa realizowana jest przez radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych zobowiązanych prawem do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Kontakt z prawnikiem - telefonicznie, pocztą elektroniczną (e-mail) lub w trybie wideo-konferencji - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

JAK SZYBKO UDZIELANE SĄ ODPOWIEDZI? - bezzwłocznie, a maksymalnie w ciągu 24 godzin od zadania pytania prawnego lub prośby o przygotowanie projektu pisma lub wzoru dokumentu. W przypadku skomplikowanych opinii prawnych lub pytań prawnych, termin realizacji usługi jest indywidualnie ustalany z Klientem.

Korzyści dla Przedsiębiorcy

Każda aktywność przedsiębiorcy w dowolnym kontekście jest regulowana prawem. Nie wszyscy potrafimy skutecznie zarządzać potencjalnymi ryzykami i zawczasu zadbać o ochroną własnych interesów i przysługujących nam praw, a tym bardziej o ich skuteczną egzekucję. To abonament przeznaczony dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Dogłębna znajomość aktualnego stanu praw i obowiązków przedsiębiorcy występującego w wielu kontekstach w różnych rolach: przedsiębiorcy, inwestora, dłużnika, wspólnika, podatnika, pracodawcy, wykonawcy, podwykonawcy, kredytobiorcy, właściciela, użytkownika, najemcy, leasingobiorcy, zleceniodawcy, zleceniobiorcy, ubezpieczającego, ubezpieczonego, poszkodowanego itd. jest po prostu fizycznie niemożliwa. Dlatego skuteczne zabezpieczenie biznesu, majątku, relacji, umów i rozliczeń z dostawcami, podwykonawcami, pracownikami, urzędami, instytucjami finansowo-ubezpieczeniowymi, sądami, komornikami i klientami wymaga profesjonalnej pomocy doświadczonego prawnika - radcy prawnego, adwokata lub doradcy podatkowego. To abonament niezbędny w codziennym życiu każdej mikro, małej lub średniej firmy. To roczna opieka i porady prawne w wybranym zakresie praw w cenie dostępnej dla każdej firmy, zawierającej 23% VAT. Brak limitów - świadczenia pomocy prawnej nie podlegają limitowaniu w trakcie trwania umowy abonamentowej.

Wyrównaj szanse w biznesie!
Bezpieczeństwo i spokój w cenie, na którą Cię stać.