opieka prawna

gospodarstwa domowego
rozszerzenie abonamentu Przedsiębiorcy

Pomoc prawna obejmuje podlegające prawu polskiemu zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Świadczona jest telefonicznie, z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub w trybie wideoporady.

UWAGA! świadczenia również nie podlegają limitowaniu.

Zakres usług
STANDARD
PREMIUM
PLATINUM

Prawnik 24 godziny na dobę przez cały rok

Prawnik 24 godziny na dobę przez cały rok

1. Prawo nieruchomości

1. Prawo nieruchomości

2. Prawo pracy

2. Prawo pracy

3. Prawa konsumenta

3. Prawa konsumenta

4. Dochodzenie roszczeń z czynów niedozwolonych

4. Dochodzenie roszczeń z czynów niedozwolonych

5. Prawo spadkowe

5. Prawo spadkowe

6. Prawo rodzinne i opiekuńcze

6. Prawo rodzinne i opiekuńcze

7. Prawo ubezpieczeń społecznych

7. Prawo ubezpieczeń społecznych

8. Prawo umów cywilnych

8. Prawo umów cywilnych

9. Prawo o ruchu drogowym i prawo wykroczeń w ruchu drogowym

9. Prawo o ruchu drogowym i prawo wykroczeń w ruchu drogowym

10. Prawo podatkowe dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

10. Prawo podatkowe dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

11. Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

11. Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

12. Prawo ochrony danych osobowych – RODO

12. Prawo ochrony danych osobowych – RODO

13. Wideoporady prawne

13. Wideoporady prawne

Informacje o usłudze

24h Opieka Prawna to profesjonalna pomoc w sytuacjach życiowych wymagających znajomości aktualnych przepisów prawa. Realizowana przez doświadczony zespół radców prawnych i adwokatów oraz stowarzyszone kancelarie prawne na terenie całego kraju. Każda odpowiedź na pytanie prawne, opinia prawna lub projekt pisma, podpisywany jest przez radcę prawnego lub adwokata lub doradcę podatkowego. W procedurze realizacji pojedynczej usługi dla Klienta bierze udział zawsze kilku profesjonalnych prawników, by dzięki pracy zespołowej ostateczna odpowiedź lub dokument przesłany do Klienta, był najwyższej, profesjonalnej jakości. Usługa realizowana jest przez radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych zobowiązanych prawem do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Kontakt z prawnikiem - telefonicznie, pocztą elektroniczną (e-mail) lub w trybie wideo-konferencji - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

JAK SZYBKO UDZIELANE SĄ ODPOWIEDZI? - bezzwłocznie, a maksymalnie w ciągu 24 godzin od zadania pytania prawnego lub prośby o przygotowanie projektu pisma lub wzoru dokumentu. W przypadku skomplikowanych opinii prawnych lub pytań prawnych, termin realizacji usługi jest indywidualnie ustalany z Klientem.

Korzyści dla gospodarstwa domowego

Każda nasza codzienna aktywność - prywatna, społeczna i zawodowa - jest regulowana prawem. Nie wszyscy potrafimy skutecznie zadbać o ochronę przysługujących nam praw, a tym bardziej o ich egzekucję. Skuteczne zabezpieczenie wszelkich relacji, umów i rozliczeń z pracodawcami, urzędami, sądami, komornikami, ubezpieczycielami, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, szkołami, placówkami zdrowotnymi, sąsiadami bez profesjonalnej pomocy prawnika nie jest dziś po prostu możliwe. To pakiet niezbędny w codziennym życiu gospodarstwa domowego. Brak limitów - świadczenia pomocy prawnej nie podlegają limitowaniu w trakcie trwania umowy abonamentowej. Abonamentem objęci są wszyscy członkowie gospodarstwa domowego. Klientem jest małżonka/małżonek lub partner/partnerka Klienta oraz jej/jego/ich pełnoletnie dzieci zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym. W cenie dostępnej dla budżetu każdego gospodarstwa domowego roczna opieka i porady prawne w wybranym zakresie praw. Dostępne wyłącznie jako rozszerzenie abonamentu dla Przedsiębiorcy, z dodatkową gwarantowaną 10% zniżką.

Bezpieczeństwo i spokój w cenie, na którą każdego stać.